AASTAKAVA

2023/2024. õppeaasta peod, tähtpäevad, üritused ja koolivaheajad


1. september

AKTUSED

29. september

MIHKLIPÄEV

12. oktoober

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK

20. oktoober

KOOLI SÜNNIPÄEV

Sügisvaheaeg         23. oktoober – 29. oktoober31. oktoober
HALLOWEEN

 10. november

MARDIPÄEV

 4. detsember

ADVENDIRING

 13. detsember

JÕULUÕHTU (koos lapsevanematega)

19. detsember
JÕULUKONTSERT
20. detsember
JÕULUPIDU

Jõuluvaheaeg           21. detsember – 07. jaanuar 13. veebruar

VASTLAPÄEV

14. veebruar
SÕBRAPÄEV

 23. veebruar

VABARIIGI AASTAPÄEV

Talvevaheaeg         26. veebruar - 03. märts15. märts

KARNEVAL

 1. aprill

KEVADPÜHAD

Kevadvaheaeg      22. aprill – 28. aprill 3. mai

HEAKORRAPÄEV (koos lapsevanematega)

10. mai

EMADEPÄEV (ühistöö)

20. mai

SUVISTED

11. juuni

LÕPUKONTSERT

12. juuni

LÕPUPIDU  1-8. klass ja   LÕPUAKTUS 9. klass ja pikendatud õppe 2. aasta, lisa-aasta

Suvevaheaeg          13. juuni – 31. august


1. Kooli üldtelefon 746 1010;

lasteaed 1- 746 1012; lasteaed 2 Mõisamajas - 746 1085;

kooliõde/med.kabinet 746 1014

2. Lapse toitlustamine tuleb vormistada e-keskkonnas ARNO, samuti toimub puudumiste märkimine ja toiduraha tasumine e-keskkonnas. Eelmise perioodi toiduvõlgade tasumine endisel viisil. Lapsevanemal on võimalus ka kööki teatada lapse puudumisest, telefonil 746 1013

3. Kui Teie laps käib rehabilitatsiooni tundides ja puudub,
siis palume sellest teavitada ka Tartu Maarja Tugikeskust, telefonil 740 5630                
ÕPPEKAVAGA SEOTUD TRADITSIOONID

 Jutustav aine muutub iga aastaga vastavalt waldorfpedagoogika õppekavale. Lapse kasvades tuleme talle vastu uue teemaga, kasutades jutustamisel näitlikke vahendeid, mis vastavad iga õpilase kognitiivsele arengule.

LASTEAED - MUINASJUTUD

(rohkete kordustega muinasjutud)

Taat istutas kevadel naeri. Saabus sügis. Taat hakkas naerist välja sikutama – liiga raske ...

(„Naeris“, vene muinasjutt)

 

I klass – MUINASJUTUD

(Kristiina Ehini „Päevaseiskaja“ (Lõuna-Eesti muinasjutud);

Fr. R. Kreutzwaldi "Eesti rahva ennemuistsed jutud";

Vendade Grimmide muinasjutud)

Naine viskas lõngakera veerema, mees aga seadis sammud sellele järele. Võttis aega mis võttis, aga ühel õhtul jõudis teeline pärale ...

 

II klass - VALMID

Kord Luigel, Vähil, Havil tekkis mõte ...

(„Luik, Haug ja Vähk“, Ivan Krõlov)

 

III klass – VANA-TESTAMENDI LOOD

Ja Jumal nimetas valguse päevaks, ja pimeduse nimetas ta ööks ...

(„Vana Testamendi lood“)

 

IV klass – PÕHJAMAADE MÜTOLOOGIA

Vana tark Väinamöinen, teine sepp Ilmarinen, kolmas lustlik Lemminkäinen, sõitsid selgele merele ... („Kalevala“, Elias Lönnrot)

 

V klass – VANA-KREEKA

Kiiresti nüüd üles mast ühes purjega! Laeva me musta

ka ise tõtakem koos; kohe nüüd meil sõit läheb lahti! (Homeros, "Odüsseia")

 

VI klass – VANA-ROOMA

Iga roomlane oli õigusevemmal ja võis seadusi sõrmedel lugeda ...

(E. A. Karl Stockmeyer,

Rudolf Steineri juhised waldorfõpetuse kohta)

 

VII klass – MAADEAVASTUSED

1492. a. sügisel jõudis Kolumbus kolme väikese laevaga tundmatute saarteni ...

(„Minevik jutustab I“, Hillar Palamets)

 

VIII klass – SUUR PRANTSUSE REVOLUTSIOON

Vabadus – elada vabana või surra,

võrdsus – kõik inimesed on seaduse ees võrdsed,

vendlus – ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et tehtaks sulle

 

IX klass – EESTI VABARIIGI SÜND

24. veebruar 1918 sai Eesti iseseisvuse väljakuulutamise päevaks ...

(„Minevik jutustab II“, Hillar Palamets)