Kooli vastuvõtutingimused

Õpilaspilet bussikaardina

Tunnijaotusplaan

Põhikool

Põhikoolis on 2022/2023 õppeaastal üheksa ühendatud hooldus- ja toimetulekuõppe klassi. Klassid on väheste eranditega komplekteeritud vanuse järgi. Kokku on põhikoolis sel õppeaastal 75 õpilast (lisaks 16 õpilast pikendatud õppes). 

Igal klassil on oma klassiõpetaja, kes on võimaluse korral sama klassiga kõik üheksa õppeaastat. Klassiõpetajaid abistavad abiõpetajad, kehalise kasvatuse õpetajad ja muusikaõpetajad. Koolis on veel logopeedid, psühholoogid, arst ja sotsiaalpedagoog.

Vanemate klasside õpilased saavad tutvuda kangastelgedel kudumise, kodunduse, puu- ja savitööga.

Koolis on avatud pikapäevarühmad, mis töötavad kella 18:00ni ning kus lapsed saavad vajadusel puhata ja huvitegevusega tegeleda.