Kooli vastuvõtutingimused

Galerii

Pikendatud õppe ja lisaõppe aastad

Tartu Maarja Kool pakub õpilastele peale 9-nda klassi lõpetamist võimalust õppida kahel aastal pikendatud õppes ja võimaluse korral veel lisaks ühel aastal lisaõppes.

Suurem osa õppetööst on korraldatud toimetulekuõppekava ja hooldusõppekava järgi õppivatele õpilastele eraldi, aga toimuvad ka integreeritud tunnid. Kõigil õpilastel on individuaalne õppekava, mille alusel proovime parimal viisil õpilaste huvisid, võimeid ja kooli võimalusi arvestades õppetööd korraldada.

 Toimetulekuõpilaste õpetamisel on varasemate kooliaastatega võrreldes suurem osakaal tööõpetusel. Õpilased omandavad oskusi Tartu Maarja Kooli kodunduse, savitöö, puutöö ja kangakudumise töökodades. Lisa-aastate õpetajate endi poolt läbiviidavad töökojad on käsitöö/kangakudumine, nõudepesu, paberivalmistamine ja villatöökoda. Töökodades õpetatavad käsitööalad võivad varieeruda vastavalt õpilaste vajadustele ja kooli võimalustele.

 Lisaks tööõpetusele käsitletakse epohhidena ka selliseid teemasid, mis aitaks õpilastel kaasa elulaadi puudutavates küsimustes valikute tegemisele ning annaks ülevaatliku kokkuvõtte varasematel aastatel õpitust. Käsitleme ka eneseteadvustamise ja elus oma koha leidmisega seotud teemasid.

 Hooldusõpilastele toimuvad meelte arenduse, muusika ja käelise tegevuse tunnid. Püüame nendega igapäevaselt harjutada riietumist ja õues käia.