Konkursi kord
Pakume tööd


Jaanus RoobaDirektor
Telefon 5664 3697
jaanus.rooba@raad.tartu.ee
Irena Lümat
Õppekorraldaja
Telefon 746 1010
irena.lumat@raad.tartu.ee
Taimi LorviSekretär Telefon 746 1010
maarjakool@maarjakool.ee
Kaja RannameesAdministraatorkaja.rannamees@raad.tartu.ee
Riina Paatsi Psühholoog   Telefon 5570 3547
riina.paatsi@maarjakool.ee
Helle KändKooliarst Telefon 740 5647
helle@maarjatugikeskus.ee
Ingrid KondimäeKooliõde Telefon 746 1014
ingrid.kondimae@maarjakool.ee
Klassiõpetajad    
Nele Aun  Klassiõpetajanele.aun@maarjakool.ee
Marju Vainikko
Klassiõpetaja
marju.vainikko@maarjakool.ee 
Martha-Liis Muttika  Klassiõpetaja
marthaliis.muttika@maarjakool.ee 
Elina Soieva  Klassiõpetaja
soievaelina@gmail.com
Karin ArulaKlassiõpetaja
karin.arula@maarjakool.ee   
Sigrid Pallasma  Klassiõpetajasigrid.Pallasma@maarjakool.ee
Ivi Õunmaa
Klassiõpetajaiviounmaa@gmail.com
Tiina EksiKlassiõpetajatiinaeksi@gmail.com
Kadri Laanisto
Klassiõpetaja
kadri.laanisto@maarjakool.ee 
Vahur PõldsamKlassiõpetajadorpatvahur@gmail.com
Ann SärevPikendatud õpe ja lisaaasta, eripedagoogann.sarev@maarjakool.ee
Leelo VarikPikendatud õpe ja lisaaastaleelo.varik@gmail.com
Abiõpetajad    
Piret Lood
Abiõpetaja
loodpiret@gmail.com
 
Õie Kalind
Abiõpetaja
oie.kalind@maarjakool.ee 
Katrin Tammi  Pikendatud õpe ja lisaaasta
katrin.tammi@maarjakool.ee 
Signe Jäämets
Abiõpetaja
signe.jaamets@maarjakool.ee
Raili Põim
Abiõpetaja raili.poim@maarjakool.ee
Relika Kollom  Abiõpetaja
relika.kollom@maarjakool.ee 
Terje Kriisa  
Abiõpetajaterje.Kriisa@maarjakool.ee
Liina Laak
Abiõpetaja
liina.laak@maarjakool.ee 
Maire Mina
Abiõpetajamaire.mina@maarjakool.ee
Liina JuhkamAbiõpetajaliina.juhkam@maarjakool.ee
Mariann Tihane
Abiõpetaja
mariann.tihane@maarjakool.ee 
Tiive Säre Pikapäevarühm, õpetaja tiive.sare@maarjakool.ee 
Kaja RannameesPikapäevarühmkaja.rannamees@raad.tartu.ee 
Ingrid KondimäePikapäevarühmingrid.kondimae@maarjakool.ee 
Pille Soome Pikapäevarühm  pille.soome123@gmail.com
Heli Kraav Pikapäevarühm heli.kraav@maarjakool.ee
Ülle Aukust Pikapäevarühm aukust48@gmail.com
Tiia Kaljurand
Pikapäevarühm
tiia.kaljurand@maarjakool.ee 
Sandra Püüa
Pikapäevarühm  sandra.pyya@maarjakool.ee 
Elina Paat
Abiõpetaja
 
Angela Tamm
Tugitöötaja 
Liisa Laanisto-Hochecker Lapsehoolduspuhkusel  
Terapeudid ja õpetajad  
Heli KirsPikendatud õpe ja lisaaastaheli.kirs@maarjakool.ee
Pille SüldrePikendatud õpe ja lisaaastapille.suldre@maarjakool.ee
Monika Kiho  Eripedagoog, ringijuht monikakiho11@gmail.com
Mari-Triin KirsKäsitööõpetajamaritriin.kirs@maarjakool.ee 
Sirje Penjam
Õpetaja, ringijuht
sirje.penjam@maarjakool.ee
Külli KasesaluSavitööõpetaja, ringijuhtkylli.kasesalu@maarjakool.ee
Küllike KollomKodundusõpetajakyllike.kollom@maarjakool.ee
Kaupo Jõeveer  Kehaline kasvatus  kaupo.joeveer@maarjakool.ee
Lii LaanojaKehaline kasvatuslii.laanoja@maarjakool.ee
Cornelis LakemanMuusikaõpetajacornelis.lakeman@maarjakool.ee
Berth SarglaPuutööõpetajaberth.sargla@maarjakool.ee
Kristjan Tasa  Õpetaja  kristjan.tasa@maarjakool.ee
Merje Malkki
Eripedagoogmerje.malkki@maarjakool.ee   
Pärt Presmann Õpetaja part.presmann@maarjakool.ee
  Julia Pavlova  Lapsehoolduspuhkusel 
Lasteaia personal
Telefon I rühm 746 1012
Telefon II rühm Mõisamajas 746 1085
Gerli NekrasovEripedagooggerli.nekrasov@maarjakool.ee
Maarja Punning
Eripedagoog/HEVKO
maarja.punning@maarjakool.ee 
Angelika Pärna
 Lasteaia logopeed
 
Anneli PiibarLasteaia õpetajaanneli.piibar@gmail.com
Maarja ZimmerLasteaia õpetajamaarja.zimmer@maarjakool.ee
Ines KassLasteaia õpetajaines.kass@maarjakool.ee
Kersti Täpsi Õpetaja abi
kersti.tapsi@gmail.com
Leela Kuldmäe
Õpetaja abi
leela.kuldmae@maarjakool.ee 
Anne Marii Kalind   Lasteaia õpetaja
 
Julia Prokofjeva   Lapsehoolduspuhkusel
 
Sirli Aosaar   Lapsehoolduspuhkusel
 
Abipersonal  
Alja TiškinaKokk Telefon 746 1013  
alja.tiskina@maarjakool.ee
Luule MälloAbitööline 
Aulis Kaljund
Bussijuht
Heiki TorniusMajahoidja   
Mirit Udumäe
Koristaja 
Kuldar Narusk
Koristaja

Guido Jose Libetti Yanez

Koristaja
 
Vahur Matteus
Remonditöölinevahur.maarjakool@gmail.com