Kompetentsikeskus
Õpilaskodu
Pikapäevarühm
Huviringid
Koolitervishoid

Tartu Maarja Kool on kogupäevakool, kus õpivad toimetuleku- ja hooldusõppe õpilased. Õppetöös kasutatakse ravipedagoogikat, mis on erivajadustega õpilastele kohandatud waldorfpedagoogika.

Kool pakub erinevaid teenuseid, toetamaks laste haridust lasteaias, põhikoolis ning pikendatud õppes.