Lasteaia koha taotlemine
Lasteaia kohatasu

Lasteaed


Lasteaia telefonid: I rühm 7461 012

II rühm Mõisamajas 7461 085 Lasteaiarühm liitpuudega lastele avati ametlikult 2006. aastal. 2009. aasta sügisest 

kuni 2020 aasta detsembrini tegutses kaks liitpuudega laste rühma koos. 2021 aasta jaanuaris muudeti rühmade korraldust. Alles jäi üks rühm liitpuudega lastele, kus on kohti neljale lapsele. Avati ka teine rühm Mõisamajas, mis on mõeldud pervasiivsete arenguhäiretega lastele. Rühmas on samuti koht neljale lapsele. 

 Lisaks õpetajatele 

teeb logopeed ja eripedagoog kahel korral nädalas lastega individuaaltunde. Kord nädalas on liikumisõpetaja juhendamisel füsioteraapiline võimlemine ning muusikaõpetaja  viib läbi muusikateraapilist tegevust. Lastel hoiavad silma peal arst ning med-õde. Teeme koostööd Maarja Tugikeskuse rehabilitatsioonimeeskonnaga.

 Igapäevatöös lähtutakse nii ravi-, eri- kui ka waldorfpedagoogilistest põhimõtetest. Päevakava on üles ehitatud silmas pidades rütmilisuse ideed, mille kohaselt õpetaja planeeritud ja suunatud tegevused vahelduvad vaba mänguga. Nädalarütmi kannavad:   E - maalimine, T - võimlemine,   K - küpsetamine, N - meisterdamine, voolimine,             R - muusika. Usume, et individuaalne lähenemine on lapsele parim.

 Tähtsal kohal on looduse tajumine ja tundmaõppimine, palju viibitakse värskes õhus, kogutakse looduslikke materjale ja meisterdatakse nendest. 

Lasteaia õueala on suur mänguala, mis on aiaga piiratud. Seal on jalgrattarada, liivakast, kelgumägi, kiiged (sh ratastoolikiik) ja ratastooli rada.

 Lisaks kindlale päevarütmile on lasteaias tähtsal kohal ka aastarütm, tähistatakse pühasid ja valmistutakse nendeks põhjalikult. Aastarütmis keskendutakse aastaaegadele ja nende vaheldumisele. Õpitakse tundma rahvakalendri tähtpäevi. Ühisüritused Tartu Maarja Kooli õpilastega rikastavad argipäevaseid tegevusi ja annavad koolieelikutele võimaluse tutvuda kooli, õpilaste ja õpetajatega. Lasteaiast algab iseseisva toimetuleku eelduste loomine ning eneseteeninduse oskuste kujundamine.

 Peame oluliseks lasteaia ja lapsevanema tihedat koostööd ja usaldust: õpime, kasvame ja saame kõik üheskoos targemaks ja paremaks!