MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus

Kooli tegevust toetab meiega samal territooriumil asuv MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus, mis pakub õpilaskodu ja lapsehoiu teenust Tartu Maarja Kooli õpilastele, teenuseid intellektipuudega täiskasvanutele ja rehabilitatsiooni teenuseid.

Rohkem infot Tartu Maarja Tugikeskuse kohta leiate: http://www.maarjatugikeskus.ee/ 


MTÜ Maarja Kooli Lastevanemate Ühendus,

mille eesmärgiks on aidata kaasa Tartu Maarja Kooli laste elukvaliteedi tagamisele; täiustada ja parandada laste õppimis ja -ravivõimalusi; arendada koostööd rahvusvaheliste ühenduste ja organisatsioonidega, vahetada nendega informatsiooni ja kogemusi, osaleda koostööprojektides.


Arveldusarve on Swedpangas EE282200221011630235 


Eriolümpia Eesti Ühendus

Eriolümpia Eesti Ühendus toetas oma 2021 a. arendusprogrammist Tartu Maarja Kooli 1500 EUR-ga spordivahendite soetamiseks.
Eriolümpia Ühendav (ingl k Unified) Sport® on unikaalne sportlik koostöövorm, mis ühendab eriolümpia sportlasi ja partnereid. Osalemine Ühendavas Spordis viib uute sõprussidemeteni, tõstab intellektipuudega sportlaste enesehinnangut ning annab motivatsiooni regulaarseteks treeninguteks. Partneritel arendab selline koostöövorm aga hoolivust, sallivust, koostööoskusi- olulisi jooni igapäevases elus.

Programm annab kestva positiivse mõju kõikidele, kes selles osalevad.

Programmi iseloomustavaks motoks võiks olla: “Pea meeles – me kõik oleme rohkem sarnased kui erinevad”.
Tartu Toome Lionsi Klubi

Tartu Maarja Kool sai osa üle-Eestilisest projektist "Lahke naeratus loeb" ja see toimus koostöös Eesti Hambaarstide liidu ja Suukooliga.
Selle projektiga toetas Tartu Toome Lions Klubi meie kooli esimese klassi õpilasi suuhügieeni eest hoolitsemise vahenditega. Suured tänud Tartu Toome Lionsi Klubi ettevõtlikele daamidele!


EST NETWORKS OÜ