Meie koolis õpivad toimetuleku- ja hooldusõppe õpilased. Õppetöös kasutatakse ravipedagoogikat, mis on erivajadustega õpilastele kohandatud waldorfpedagoogika.

Igale lapsele koostatakse eraldi individuaalne õppekava. Laps saab alustada lasteaiast, läbida põhikooli, taotleda kolme lisa-aastat õppimiseks pikendatud õppes nn käsitöökoolis ning omandatud oskusi rakendada pärast kooli lõpetamist päevakeskuses. Tugikodus saavad koolipäevadel elada kaugemalt tulnud õpilased.

Senistest lõpetajatest on suur hulk noori asunud elama vanemate initsiatiivil loodud Maarja Külla. Loomisjärgus on teinegi sarnane küla - Maarja Päikesekodu.


Klassid moodustatakse samasse vanusegruppi kuuluvatest lastest. Klassiõpetaja on ühe ja sama klassiga võimaluse korral kõik üheksa õppeaastat.


Kooli aastarütmi tähistavad õpilaste ja õpetajate ühiselt korraldatavad peod, päevarütmi aga õpilaste poolt innuga omaks võetud ning edasi kujundatud rituaalsed toimingud koolipäeva alguses ja lõpus ning enne ja peale sööki.


Õpetaja tööd toetavad meistrid, abi- ja aineõpetajad, terapeudid, psühholoog, sotsiaaltöötaja, kooliarst ja rehabilitatsiooni-meeskond, pikapäevarühma ja tugikodu kasvatajad.

Meistrid püüavad anda oma oskusi edasi vaibakudumis-, keraamika- ja viltimiskojas ning aiandus- ja kodundustundides. Oluliseks õpilase arengu toetajaks on looduslikest materjalidest koolimaja, esteetiline ümbrus ja tervislik koolitoit.