Järelvalve


Kooli üle haldusjärelevalvet teostava asutuse kontaktandmed
Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ning maavanem haridus- ja teadusministri ülesandel

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
E-post:
hm@hm.ee


Tartu Maavalitsus
Riia 15, 51010 Tartu.
telefon 7305200.
E-post  
info@tartu.maavalitsus.ee