Tartu Maarja Kooli ja lasteaia kolleegiumi õppenõukogu

Tartu Maarja Koolis täidab õppenõukogu funktsiooni kooli kolleegium, kelle ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Kolleegiumi liikmeteks on õpetajad, tugispetsialistid, direktor, kooli arst ja meditsiiniõde.

 Kolleegiumi tegevus:

07.02.2019   Lastevanemate taotlused pikendatud õppeks.

08.11.2018    Rahvusvaheline konverents – 50 aastat eripedagoogikat.

11.10.2018    Kolleegiumi õppenõukogu tööplaan.

30.08.2018   Kooli algus.

08.06.2018   Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi ja lõpetajad.

31.05.2018    Heaoluküsitluste kokkuvõte.

05.04.2018    Töökeskkond – riskianalüüs ja sisehindamine.

25.01.2018    Kooli ja lasteaia kodukord. Kolleegiumi õppenõukogu tööplaan.