Tagasi


Tartu linnas nõustab ja toetab lapsevanemaid lapse lasteaiast kooli üleminekul ja vajaliku dokumentatsiooni kogumisel ning lapsele sobiliku koolitüübi valikul Hariduse Tugiteenuste Keskus https://www.tugiteenused.tartu.ee/

Lapsevanemal registreerida https://www.tugiteenused.tartu.ee/teenused/lasteaiast-kooli-ulemineku-toetamine


Õpilase vastuvõtu eelduseks Tartu Maarja Kooli on koolivälise nõustamismeeskonna (Rajaleidja) eritoe vajaduse soovitus õppimiseks põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetuleku või hooldusõppe tasemel, mille väljastab Haridus-ja Noorteamet.

Õpilane võetakse kooli vastu lapsevanema poolt e-keskonnas ARNO https://tartu.ee/arno/ või paberkandjal esitatud taotluse alusel (Taotlus).

ARNO e-keskkonda saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil https://www.tartu.ee/et/arno-juhendid

Kooli vastuvõtuga seotud info e-keskkonnas ARNO https://www.tartu.ee/et/arno-kasutusjuhendid#arno-toimingud-koolis


Kooli vastu võtmiseks vajalikud dokumendid lisada e-keskkonda ARNO või esitada kooli kantseleisse (Puiestee 126, Tartu):
  • Esimesse klassi astujad:

Koolivälise nõustamismeeskonna otsus;

Koolieelse lasteasutuse koostatud koolivalmiduskaart;

Õpilaspileti väljastamiseks lapse foto.

  • Teisest koolist õppima asumine:

Koolivälise nõustamismeeskonna otsus;

Õpilaspileti väljastamiseks õpilase foto;

Õpilase eelnevast koolist:

  • õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
  • õpilasraamatu väljavõte;
  • õpilase eelneva ja/või jooksva õppeaasta klassitunnistuse koopia.

Õpilasi võetakse kooli vastu vabade kohtade olemasolul.

Enne taotluse esitamist pöörduda nõustamisele Tartu Maarja Kooli kompetentsikeskusse, et selgitada välja erituge vajava õpilase individuaalsed võimed ja vajadused ning tutvuda kooliga.