Tartu Maarja Kooli kompetentsikeskuses jagatakse lasteaia erirühmades ning koolis toimetuleku- ja hooldusõppekava rakendamisest saadud teadmisi. Kohtumisel selgitatakse välja erituge vajava lapse individuaalsed võimed ja vajadused. Nõustatakse lapsevanemaid ja töötajaid lapse võimetekohase arendus- ning õppetegevuse läbiviimiseks.


Kompetentsikeskuse ülesanded ja tegevused on:

  • Lapse õpitaseme ja õpivajaduse kaardistamine
  • Eelkooliealise lapse kooliküpsuse väljaselgitamine
  • Lasteaiapersonali nõustamine erituge vajava lapse kooliks ettevalmistamisel  Lasteaia leht.
  • Lapsele võimetekohase õpikeskkonna ja õppevormi soovitamine 
  • Lapsele jõukohase õppe-/kasvatusmeetodite ja võtete soovitamine
  • Lastevanemate, õpetajate ja valdkonnaga seotud inimeste nõustamine    
  • Tartu Maarja Kooli ja lasteaia pedagoogilise töö tutvustamine
  • Koolitused valdkonnaga seotud teemadel
  • Koostöövõrgustike töös osalemine
 Nõustamisi ja koolitusi viivad läbi Tartu Maarja Kooli õpetajad ja spetsialistid.

Kompetentsikeskusesse pöördumiseks registreerida lingil:

https://forms.gle/qQ3su8TKBqDrq2rj8

Peale registreerimist võetakse teiega ühendust, täpsustatakse teemat ja lepitakse kohtumiseks aeg kokku.

Lisainfo:
Telefon: 746 1014 
E-post: teenused@maarjakool.ee