Tartu Maarja Kooli kompetentsikeskuses jagatakse lasteaia erirühmades ning koolis toimetuleku- ja hooldusõppekava rakendamisest saadud teadmisi.


Kompetentsikeskuse ülesanded ja tegevused on:

  • Lapse õpitaseme ja õpivajaduse kaardistamine
  • Eelkooliealise lapse kooliküpsuse väljaselgitamine
  • Lasteaiapersonali nõustamine erituge vajava lapse kooliks ettevalmistamisel 
  • Lapsele võimetekohase õpikeskkonna ja õppevormi soovitamine 
  • Lapsele jõukohase õppe-/kasvatusmeetodite ja võtete soovitamine
  • Lastevanemate, õpetajate ja valdkonnaga seotud inimeste nõustamine    
  • Tartu Maarja Kooli ja lasteaia pedagoogilise töö tutvustamine
  • Koolitused valdkonnaga seotud teemadel
  • Koostöövõrgustike töös osalemine

Nõustamisele soovitame tulla koos erituge vajava lapsega, et kohtumisel välja selgitada lapse individuaalsed võimed ja vajadused.

Nõustamisi pakume lastevanemate, õpetajate ja teistele valdkonnaga seotud inimestele.

Nõustamisi ja koolitusi viivad läbi Tartu Maarja Kooli õpetajad ja spetsialistid.

Kompetentsikeskusesse pöördumiseks registreerida SIIN

Lisainfo:
Telefon: 746 1014 
E-post: teenused@maarjakool.ee