Tagasi

Toimetuleku- ja hooldusõppe õpilastel on võimalus peale 9.klassi õppida veel 2 aastat  pikendatud õppel ja võimalusel 1 aasta lisaõppel.


Vastavalt „Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava“ lisa 2 TOIMETULEKUÕPE punkt 4.4. ja lisa 3 HOOLDUSÕPE punkt 4.6. järgi võib õpilase õppeaega pikendada kahe õppeaasta võrra.


Lisaõpet saab pakkuda (PGS § 54) lihtsustatud riikliku õppekava järgi põhikooli lõpetanutele, mille eesmärk on pakkuda täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või üleminekuks tööturule.

Lisaõppesse võetakse õpilasi, kes on saanud põhikooli lõputunnistuse samal aastal ning kes ei ole valmis õpinguid jätkama või tööturule suunduma või kes ei pääsenud soovitud õppeasutusse.


Õpilasi võetakse kooli vastu vabade kohtade olemasolul.

Registreerida nõustamisele Tartu Maarja Kooli kompetentsikeskusse.