Tagasi

Tartu Maarja Kooli lasteaia

·         liitpuudega laste rühma võetakse vastu lapsi, kellel esineb kaks või enam puuet. Rühma täituvus on kuni 4 last.

·         pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma võetakse autismispektri häirega lapsi. Rühma täituvus on kuni 4 last.

Lapse lasteaeda vastuvõtu eelduseks on koolivälise nõustamismeeskonna (Rajaleidja) erirühma soovitus, mille väljastab Haridus-ja Noorteamet.


Lasteaiakohtade taotlemine ja taotluste menetlemine toimub Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO:


Enne taotluse esitamist pöörduda Tartu Maarja Kooli kompetentsikeskusse, et selgitada välja lapse individuaalsed võimed ja vajadused ning tutvuda lasteaiaga.

Lapsi võetakse lasteaeda vastu vabade kohtade olemasolul.