Lasteaia kohatasu on 81.00 eurot kuus. Vt. www.tartu.ee


Volikogu muutis Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate kaetava osa suurust reguleerivat määrust ning kehtestas kohatasu suuruseks alates 1. jaanuarist 2023. a 81 eurot lapse kohta kuus.

Tartu linna lasteaiatasu on praegu 14 protsenti eelmise aasta riiklikust alampalgast ehk 81 eurot. 2023. aastast seos alampalgaga lõpetatakse ning selle tulemusel jääb kohatasu praegusega samale tasemele.