Tartu Hariduse Hääl märtsis

Kogu ja jaga kogemusi 2022 

Märtsikuu uudisnupukestega Tartu Hariduse Hääles saate tutvuda siin: https://tartuharidusehaal.weebly.com/blog/martsikuu-tegemised 

Põnevat lugemist!Eripedagoogika ja Logopeedia Tudengite Selts (MTÜ ELTS) ja Hariduse Tugiteenuste Keskus (HTK) korraldas 24. märtsil väga huvitava ürituse tudengitele kohtumiseks tulevaste potentsiaalsete tööandjatega. Tartu Raatuse Kooli oli sellel õhtul kogunenud palju uute kogemuste januseid särasilmseid tudengeid. Tervitussõnad lausus TÜ eripedagoogika osakonnast Pille Häidkind. Potentsiaalsete tööandjatena olid oma asutusi ja nendes tegutsevate tugispetsialistide tööd tutvustamas Tartu Ristikheina lasteaiast õppealajuhataja Kadi Kutsar ning täpsustavaid kommentaare jagas lasteaia direktor Margot Fjuk. Tartu Maarja Kooli ja lasteaia tugispetsialistide eripära tutvustas direktor Jaanus Rooba. Täpsustavaid selgitusi oma töökogemusest esitas kooli logopeed Ülle Väljataga. Tartu linna mitmekülgset tugispetsialistide töö võrgustikku tutvustas Tartu LV haridusosakonna alushariduse valdkonna juht Kaspar Kreegimäe. Elav arutelu avanes paneeldiskusioonis, sest teemaks oli „Tugispetsialisti ootused tööandjale vs tööandja ootused tugispetsialistile“. Paneeldiskusiooni kureerisid Päivi Kõiv ja Siiri Niine HTK-st. Elav argumentatsioon toimus tudengite ning lasteaia ja kooli esindajate vahel. Püüti arutelu käigus leida ja lahti mõtestada tugispetsialisti (logopeed/eripedagoog/psühholoog) ideaalset töömudelit. Mõtiskleti selle üle, millised on need motivaatorid, mis panevad ülikooli lõpetanu just haridusasutuse tugispetsialisti elukutset valima. Toimusid veel vestlusringid ja meelelahutuslik tegevus (õnneloos ja video). Sellised üritused on väga tänuväärsed, sest ehitavad mõttelisi sildu teoreetilise hariduse ja praktilise elu vahele ning tõstavad mõlema poole kvaliteeti.

Kirja pani Jaanus Rooba      


Eelmine
Tsirkus koolis
Järgmine
Kohvriteater 11. aprillil

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: