Tartu Maarja Kool on munitsipaalkool, kus õpivad toimetuleku- ja hooldusõppe õpilased. Õppetöös kasutatakse ravi- pedagoogikat, mis on erivajadustega õpilastele kohandatud waldorf-pedagoogika.

Igale lapsele koostatakse eraldi individuaalne õppekava. Laps saab alustada lasteaiast, läbida põhikooli, taotleda kahte pikendatud õppeaastat õppimiseks nn käsitöökoolis ja võimalusel ühte lisa-aastat.  Lisa-aastad on vajalikud, et omandatud oskusi kinnistada ja neid rakendada pärast kooli lõpetamist tegeluskeskustes. MTÜ Tartu Maarja Tugikeskuses saavad õpilaskodus koolipäevadel elada kaugemalt tulnud õpilased.

Senistest lõpetajatest on suur hulk noori asunud elama vanemate initsiatiivil loodud Maarja Külla ning Peremajadesse.

Klassid moodustatakse samasse vanusegruppi kuuluvatest lastest. Klassiõpetaja on ühe ja sama klassiga võimaluse korral kõik üheksa õppeaastat.

Kooli aastarütmi tähistavad õpilaste ja õpetajate ühiselt korraldatavad peod, päevarütmi aga õpilaste poolt innuga omaks võetud ning edasi kujundatud rituaalsed toimingud koolipäeva alguses ja lõpus ning enne ja peale sööki.

Õpetaja tööd toetavad meistrid, abi- ja aineõpetajad, terapeudid, psühholoog, sotsiaaltöötaja, kooliarst, kooliõde ja rehabilitatsiooni-meeskond, pikapäevarühm ja tugikeskuse kasvatajad.

Meistrid püüavad anda oma oskusi edasi vaibakudumis-, keraamika- ja viltimiskojas ning aiandus- ja kodundustundides. Oluliseks õpilase arengu toetajaks on looduslikest materjalidest koolimaja, esteetiline ümbrus ja tervislik koolitoit.

Viimased uudised

Meie tegevusi saab toetada

Meie koolimaja pikendus

Maarja koolimaja on meile kitsaks jäänud. Sooviksime teha koolimajale pikenduse, mille projekteerimist ja ehitust saab toetada pangaülekandega, kasutades märksõna MEIE MAJA.

Meie üritused

Nii lasteaia kui ka koolilapsed käivad hea meelega ekskursioonidel, teatris. Samuti kutsume hea meelega omale külalisi – mustkunstnikke, tsirkuseartiste, muusikuid, esinejaid teatritest jne. Et need kõik saaks toimuda, siis võib meid toetada pangaülekandega kasutades märksõna MEIE ÜRITUSED.

Meie Aasta Tegu
eesmärk on väärtustada ja tunnustada ettevõtmisi koolis ja lasteaias, mis on õppeaasta jooksul positiivselt mõjutanud haridusasutuse arengut ja tuntust. Toetada saab kasutades märksõna MEIE AASTA TEGU.

 

Meie kooli toetav organisatsioon on Maarja Kooli Lastevanemate ühendus, kelle arveldusarve on Swedbangas EE282200221011630235