Tagasi


Tartu Maarja Kool andis sünnipäevanädalal välja heliplaadi.

Aime Jõgi, 19.10.2019 Tartu Postimees


Täna Tartu Maarja koolis esitletud heliplaat on üks peatükk õppeasutuse 25-aastasest ajaloost, kuna muusika, laul ja tants on selle kooli loomulik ja lahutamatu osa.

Salvestatud 16 lugu on enamasti needsamad, mis aastate jooksul kas lauluringides, kooli sündmustel või pidudel esitamist leidnud. Niisiis on see plaat otsekui ajarännak, et meenutada koolis olnud toredaid sündmusi.

Varem midagi niisugust nagu oma plaat koolis tehtud ei ole.


Tartu Maarja kooli direktor Jaanus Rooba lisas, et kõige suurem au ja kiitus tuleb selle saavutuse eest öelda kooli muusikaterapeudile ja psühholoogile Karmen Linnamäele, kes ideest kuuldes asus kohe tegutsema: kutsus kokku vilistlased, õpilased ja õpetajad ning valis välja lood.

Pillid, mis lauljaid ja soliste saadavad, on kitarr, akordion, jauram, džembe, jauram, ksülofon, flööt, kellamäng, krota, mitut sorti kandled, lüürad ja trummid.


Kooli direktor Jaanus Rooba on viisistanud näiteks Heiti Talviku ja Betti Alveri luulet. Esimene pala neist on «Jõuluöö» ja teine «Räägi tasa minuga».


Esinevad ansamblid ja lõpuks õpilastest ja õpetajatest koorgi. Ka kõlavad plaadil mõned instrumentaalsed lood ja mitmete rahvaste viisid.

Salvestus leidis aset Ö Stuudios, miksis Martin Hein ja masterdas Martin Kikas. Plaat on lillevärviline nagu sünnipäevale kohane, kujunduse aluseks õpilaste ja õpetajate ühised kunstitööd.

25. sünnipäeva pidulikkuses on Tartu Maarja koolis kulgenud kogu see nädal.

Kolmapäeval olid kutsutud majja vilistlased – neid kogunes kuni 40. Neljapäeval pidutsesid praegused õpilased ning reede oli külaliste päev. Aset leidis ka konverents «Kunsti mõju inimese meelte arengule», mille peaettekanne oli Tartu Maarja kooli esimeselt juhatajalt, laste psühhiaatrilt Anne Daniel Karlsenilt ning Maarja kooli psühholoog-muusikaterapeudilt Karmen Linnamäelt.

Plaatigi esitleti täna väikese kontserdiga, õpilane Tiia-Triin Kiis laulis seal alustuseks Keldi väelaulu: «Lasen koormal kukkuda õlgadelt maha, lasen mõistuse murdest priiks, teenin tõde, kuhu tee ka ei viiks ...»

Viimasena kõlas aga paarikümnelt lauljalt ja pillimehelt Iiri palve: «Las taanduvad vaev ja mured su ees, leidku vaid õnn sinu õuele tee ...»

Tartu Maarja koolis õpivad toimetuleku- ja hooldusõppe lapsed ning seal kasutatakse ravipedagoogikat, mis on erivajadustega õpilastele kohandatud Waldorfi pedagoogika. Õpetajate tööd toetavad meistrid, abi- ja aineõpetajad, terapeudid, psühholoog, sotsiaaltöötaja, kooliarst ja rehabilitatsioonimeeskond, pikapäevarühma ja tugikodu kasvatajad.


Loe lähemalt: https://tartu.postimees.ee/6805296/tartu-maarja-kool-andis-sunnipaevanadalal-valja-heliplaadi?gallery=282068&image=12666602


Kuula: Plaadilt "Tartu Maarja Kooli Laulud" lugu Taevane Vägi. Esitajad Tiia-Triin Kiis ja Martin-Ott Sülla