Tartu Maarja Kooli õpetajate professionaale õpikogukond 2016/2017 õppeaastal

Meie kooli õpetajate kolleegium tegi selle õppeaasta aluses projektitaotluse SA
Innovele osalemaks programmis „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide
professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“. Meile eraldati toetus
ja selle õppeaasta sügisel ja talvel saime endale kutsuda kolleegiumisse hoolekande
Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuse koolitajad Ain Klaaseni ja Monika Salumaa, kes
andsid meile edasi oma teadmisi kuidas tulla toime õpilaste probleemse käitumise
korral. Saime teada kuidas süsteemselt käitumisprobleeme lahendada. Samas
veendusime ka selles, et meie oma õpetajad omavad ka märkimisväärselt häid
oskusi kuidas käitumisprobleemidega hakkama saada.
Projektitoetuse kaudu saime osta kolleegiumi kunstilise tegevuse läbiviimiseks uusi
vahendeid. See võimaldas õpetajatel õppida tundma erinevaid joonistamise ja
maalimise tehnikaid edendamaks oma professionaalset arengut. Tänu sellele, et
meie kooli õpetajad Ann Särev ja Monika Kiho õpivad ravipedagoogilist
kunstiteraapiat Peterburis tunnustatud rahvusvaheliste terapeutide käe all, said nad
oma teadmisi ja oskusi kolleegidele edasi anda. Kasutades erinevaid
maalimisvõtteid, harjutati pastellkriitide, akrüülvärvide ja lootuslike akrüülvärvide
kasutamist. Uued oskused leidsid kohe ka rakenduse klassiõpetajate poolt erinevate
klasside kunstiõpetuse tundides.

Direktor Jaanus RoobaEelmine
Tartu Maarja Kooli lõpuaktus 06. juuni
Järgmine
KOOLAASTA ALGUSE PIDULIK AKTUS 1. september 2017 kell 12.00

Sellel postitusel on 4 vastust

Maar ja kool
Jürjö
2. august 2017
00491773398198
prince yaw
13. september 2017
1
1
22. märts 2023
1
1
22. märts 2023
Email again: