Haridus- ja Teadusministeeriumi Infokiri

Haridus- ja Teadusministeeriumi Infokiri: piirangud pärast 26. aprilli ja 3. maid, reisipiirangud, kriisitoetus


Valitsus otsustas, et 3. maist saab kooli minna 1.—4. klass. 26. aprillist saab välitingimustes tegeleda huvitegevuse- ja haridusega, noorsootöö, täiendkoolituse- ja õppega. 3. maist võib neid tegevusi läbi viia ka siseruumides.

Kirjast leiate ka infot põhikooli lõpueksamite korralduse, matemaatika riigieksami ettevalmistuskursuste, riigieksamite eelse koroonatestimise, reisipiirangute ja kriisitoetuste kohta. Kiri on leitav ka failina ministeeriumi veebilehel.

·         Vabariigi valitsuse korraldus ja seletuskiri (22.04)

·         Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona.
 

Lasteaiad ja -hoiud
Lasteaeda ja -hoidu on endiselt soovitatav viia lapsi vaid vältimatu vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine. Lasteaedade ja -hoidude tööd puudutavad soovitused vaadatakse üle järgmisel nädalal.

Lasteaedade ja -hoidude töö korraldamise juhis (10.03)

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta.

Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus- ja õpe
Välitingimustes
Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus
ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud, järgmistel tingimustel:

·         Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.

·         Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Siseruumides
Alates 3. maist tohib siseruumides
huviharidus ja - tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel tingimustel:

·         Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

·         Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.

·         Ruumi täituvus võib olla kuni 25%

·         Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Nii sise- kui välistingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.

Reisilt naasmine
Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu vajaduseta mitte reisida. Tulles riigist, mida ei ole välisministeeriumi veebilehel madalama riskiga riikide hulgas nimetatud, peab õppija jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni või tegema mitte väiksema kui kuue päevase vahega kaks PCR-koroonatesti. Esimese testi võib teha välisriigis kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist või kohe pärast riiki jõudmist. Kooli või lasteaeda võib naasta pärast teist negatiivset testitulemust. Riike, kust naastes ei pea jääma isolatsiooni, on praegu vaid üksikuid.


Eelmine
Täiendav tasuta juriidiline nõustamine lapsevanematele!
Järgmine
11. juuni aktused

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: