Mihklipäeval taltsutati lohet

Ettevalmistus mihklipäevaks algas mitmeti. Klassides rääkisid õpetajad mihklipäevaga seonduvaid legende. Kooriproovides harjutati mihklipäeva laule. Spordipäeval võitis VIII klass enda hoole alla mõõga, millega lohe vastu võitlusse asuda. Õpetajad seadsid koolimajades üles altarid, kuhu lapsed said kodust tuua erinevaid sügisande.

 Mõni laps rääkis lohest. Kaks nädalat enne, rääkisid Cor ja Kaupo kolleegiumis selle aasta mihklipäeva ideest. Cor rääkis peaingel Miikaelist ja tema valgust kiirgavast mõõgast, mis inimeses selguse ja korra loob. Kaupo võttis aga kirjeldada ravipedagoogikas käsitletavat 12 meele õpetust. Kokkupanduna tähendas, et lapse poolt tajutavad meelteelamused on kui Miikaeli kiirgav mõõk, mis toetab lapse kasvamist, arengut ja kohalolekut.


Terapeutide vahel jagati ära: puutemeel, liikumismeel, tasakaalumeel, elumeel, nägemismeel, haistmismeel, maitsmismeel, soojusmeel, sõnameel, mõttemeel, kuulmismeel, ja minameel. Iga terapeut leidis vastavale meelele vastava mooduse, mis kui KATSE pidi iga lapse proovile panema.


Mihklipäev algas 29 septembri hommikul suures hommikuringis kooslaulmisega. Kõlas laul „Kõla rauda...“. Ringis olid ka mõned lapsevanemad, kes said ja olid otsustanud koos lastega mihklipäeva mööda saata.


Järgnes varjuteater, kus olid näitlejatena koha sisse võtnud VI klassi õpilased, kes esitasid teistele mihklipäeva ühe legendidest. Seejärel asutigi enese proovilepaneku teekonnale. Lapsed liikusid koos õpetaja ja abiõpetajaga klasside kaupa. Liiguti terapeutide juurde, kes lastele ülesandeid jagasid. Oli naeru, nuttu, hirmu, vaprust, vastupanu, kilkeid, vaikust, uudishimu, äratundmist, arusaamatust, valgust.


Kui 11 meelt olid ergutatud, tulid lapsed kõik õue ja nad teadsid, mida oodata. LOHE. Lohe, kes tuleb allutada ja oma minaga talitseda.  Lohe tõusis  tuld ja suitsu pildudes oma koopast ning lendas puu otsa. Tuli ka kurjast vaevatud lohe jünger, kes hakkas lapsi lohe koopasse pistma. Jünger sai ikka kolki ka. Lohe kolki ei saanud, vaid seekord.....?.....Martti küsis üllatunult: „MIDA ME NÜÜD PEAME TEGEMA?“.....kõigepealt päästeti lapsed lohe koopast nende NIMESID öeldes. Tuli ka ära arvata jüngri ja lohe nahas olevate inimeste NIMED. NIMI arvatud, oli lohe taltsutatud ja kõik võisid laulda uhkelt „Kui saabub sügis, Miikael....“ ja „Miikaeli“ laulu. Pärast lohe taltsutamist sõime kosutavat toitu.


Järgnevad päevad toovad kindlasti laste suust veel järelkajasid. Ettevaatavalt ootab meid ees mardipäev (10. novembril  kolmapäeval).


Kirja pani Kaupo Jõeveer,

liikumisõpetaja


Rohkem pilte saab vaadata põhikooli  ürituste galeriist.


Mihklipäeva altar


Varjuteater

Lohe taltsutamine
Eelmine
Lastevanemate kool
Järgmine
Uus veebileht - minu eriline laps

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: