Tartu Maarja Kooli õpetajad streigivad 7. märtsil

Tartu Maarja Kooli õpetajad võtavad osa üleriigilisest toetusstreigist toetades Eesti Haridustöötajate Liidu nõudmisi.
Seoses meie kooli eripäraga otsustasid meie kooli õpetajad kolmepäevases streigis osaleda vaid ühel päeval. Toetusstreigi algus on kolmapäeval 7.märtsil kell 8.00 ning lõpp 7. märtsil kell 15.00 kooli osas ja 17.30 meie kooli lasteaia osas.

Toetusstreigi ajal puudub koolis pedagoogiline ja eripedagoogiline personal, kokku puudub 37 töötajat. Kuna Tartu Maarja Koolis
õpivad mõõduka- raske- ja sügava intellektipuudega ning liitpuudega õpilased, siis spetsiifilistest individuaalsetest erivajadustest tingituna ei ole võimalik meie koolis toetusstreigi ajal pakkuda tavapärase õppetegevuse asemel asendustegevusi
järgnevatel põhjustel:

1. Meie lapsi ei saa jätta hetkekski järelvalveta vältimaks käitumist mis kahjustab ennast ja/või teisi.
2. Meie kooli erivajadustest tingitud õpilaste väga spetsiifilised individuaalsed eripärad tingivad olukorra, kus peale Tartu Maarja Kooli pedagoogilise personali puuduvad toetusstreigi ajal kompetentsed inimesed, kes suudaksid Tartu Maarja Kooli õpilastega toime tulla.

Vältimaks inimesi kahjustavat käitumist ja tagamaks inimeste turvalisust ning samuti kompetentse personali puudumise tõttu Tartu Maarja Koolis streigijuhi poolt väljakuulutatud toetusstreigi ajal palun ma koolijuhina kõiki lapsevanemaid  LAPSI MITTE KOOLI TUUA!

MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus toetab õpetajate streiki, aga otseselt streigis ei osale. Seega töötab õpilaskodu (hoidekodu) antud toetusstreigi päeval (7.märts) vaid kella 9.00-ni hommikul ja alustab tööd kell 15.00 pärastlõunal. Seega palun ma kõigil lapsevanemail, kelle laps on õpilaskodu hoole all, leida võimalus antud toetusstreigi ajaks (kolmapäeval, 7. märtsil 9.00. – 15.00) OMA LAPS ENDA HOOLE ALLA VÕTTA EELPOOL NIMETATUD PÕHJUSTEL!

Vabandan ebameeldivuste pärast! Samas olen veendunud, et Te mõistate olukorda ja olete toeks meie õpetajate püüdlustele, kes on väga tublid ja oma tööle südamega pühendunud inimesed ja kes väärivad riigikogu ja valitsuse poolt senisest suuremat
tunnustamist ja lugupidamist!

Lugupidamisega,

Jaanus Rooba
Tartu Maarja Kooli direktor
tel. 56643697
Eelmine
Uisutamine
Järgmine
Uus koolibuss

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: