Lapsevanematele pakutakse võimalust tasuta nõustamiseks

Koostöös nõustamis-ja psühhoteraapiakeskus Katriito ja Eesti Hasartmängumaksu Nõukoguga on alustatud autismi spektri häirega laste vanematele mõeldud nõustamisprojekti.

Autismi spektri häired on arenguhäired, mis avalduvad iseärasustena lapse suhtlemises, käitumises ja kõnes. Autismi spektri häirete alla kuuluvad näiteks autism ja Aspergeri sündroom.


Autsimi spektri häirega lapsele on sageli iseloomulik:
- vähene kontakti otsimine lähedaste ja eakaaslastega
- laps ei pruugi reageerida kõnele ning meelsasti veedab aega üksinda.
- võivad esineda korduvad ja eesmärgipäratud liigutused, tema vanuse kohta ebatavalised huvid
- kõne ei arene või esineb omapärane keelekasutus, mh. Kajakõne
- lapsed armastavad rutiini ja reageerivad tugevalt nende keskkonnas toimuvatele muutustele
- võivad olla ülitundlikud helide, puudutuste, värvide jm. suhtes.
- võime mõista teiste tundeid ja mõtteid on puudulik
- puudub kujutlusmäng ja mäng teistega.

 
Autismi spektri häirete raviks ei ole ravimeid, efektiivseimaks ravimeetodiks peetakse käitumisteraapiat. antud meetod seisneb tasustamise süsteemi järjepidevas kasutamises, lapse käitumise muutmisel. Lapsele õpetatakse erinevaid tehnikaid kasutades nii igapäevaoskusi kui ka keerulisemaid käitumisi.

Käesoleva projekti raames:

- pakume Teile tuge lapse diagnoosiga kohanemisel
- aitame Teil mõista teie lapse häiret ja selle erinevaid külgi
- tutvume erinevate ravivõimalustega
- proovime leida lahendusi häirele omastele probleemidele
- uurime tulevikuvõimalusi


Nõustamist viib läbi psühholoog Liis Nõupuu.
Käesolevalt olen Tartu Ülikooli psühholoogia eriala magistritudeng ning läbin kognitiivse käitumisteraapia põhiväljaõpet. Oma haridustee jooksul olen end täiendanud Varssavi ja Amsterdami ülikoolide juures õppe-ja teadustööd tehes. Alates 2007st aastast olen keskendunud autismi häire käitumisteraapiale, viies läbi ja juhendades uurimustöid. Antud töödes olen spetsialiseerunud autismi spektri häirega lastele mängu- ja sotsiaalsete oskuste õpetamisele. Lisaks uurimustöödele tegelen ka autismi spektri häirete alase koolitamisega.

Ühe lapsevanema kohta toimub antud projekti raames kuni 4 tasuta kohtumist (60 min.) eelnimetatud teemadel. Vastuvõtud toimuvad Nõustamis- ja teraapiakeskus Katriitos, aadressil Vanemuise 64, Tartu.

Vastuvõtule registreerumiseks kontakteeruge:

Liis Nõupuu- telefon: 55 606 292 ja e-mail: lnoupuu@gmail.com või Triinu Niiberg-Pikksööt (OÜ Katriito juhataja): 53411117

Eelmine
Tartu Waldorfpedagoogika Seminari sügissemester
Järgmine
Jõuluaja üritused koolis

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: