Õppekavaga seotud traditsioonid

 

Jutustav aine muutub iga aastaga vastavalt  waldorfpedagoogika õppekavale.  Lapse kasvades tuleme talle vastu uue teemaga, kasutades jutustamisel näitlikke vahendeid, mis vastavad iga õpilase kognitiivsele arengule.

 

LASTEAED - MUINASJUTUD

(rohkete kordustega muinasjutud)

Taat istutas kevadel naeri. Saabus sügis. Taat hakkas naerist välja sikutama – liiga raske ...

(„Naeris“, vene muinasjutt)

 

I klass – MUINASJUTUD

(Kristiina Ehini „Päevaseiskaja“ (Lõuna-Eesti muinasjutud);

Fr. R. Kreutzwaldi "Eesti rahva ennemuistsed jutud";

Vendade Grimmide muinasjutud)

Naine viskas lõngakera veerema, mees aga seadis sammud sellele järele. Võttis aega mis võttis, aga ühel õhtul jõudis teeline pärale ...

 

II klass - VALMID

Kord Luigel, Vähil, Havil tekkis mõte ...

(„Luik, Haug ja Vähk“, Ivan Krõlov)

 

III klass – VANA-TESTAMENDI LOOD

Ja Jumal nimetas valguse päevaks, ja pimeduse nimetas ta ööks ...

(„Vana Testamendi lood“)

 

IV klass – PÕHJAMAADE MÜTOLOOGIA

Vana tark Väinamöinen, teine sepp Ilmarinen, kolmas lustlik Lemminkäinen, sõitsid selgele merele ... („Kalevala“, Elias Lönnrot)

 

V klass – VANA-KREEKA

Kiiresti nüüd üles mast ühes purjega! Laeva me musta

ka ise tõtakem koos; kohe nüüd meil sõit läheb lahti! (Homeros, "Odüsseia")

 

VI klass – VANA-ROOMA

Iga roomlane oli õigusevemmal ja võis seadusi sõrmedel lugeda ...

(E. A. Karl Stockmeyer,

Rudolf Steineri juhised waldorfõpetuse kohta)

 

VII klass – MAADEAVASTUSED

1492. a. sügisel jõudis Kolumbus kolme väikese laevaga tundmatute saarteni ...

(„Minevik jutustab I“, Hillar Palamets)

 

VIII klass – SUUR PRANTSUSE REVOLUTSIOON

Vabadus – elada vabana või surra,

võrdsus – kõik inimesed on seaduse ees võrdsed,

vendlus – ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et tehtaks sulle

 

IX klass – EESTI VABARIIGI SÜND

24. veebruar 1918 sai Eesti iseseisvuse väljakuulutamise päevaks ...

(„Minevik jutustab II“, Hillar Palamets)