Kooliõe teenust pakub Tartu Koolitervishoiu OÜ

Tegevusluba L02675


Kooliõde Ingrid Kondimäe

Tel. 7461014                              

ingrid.kondimae@maarjakool.ee

Vastuvõtuaeg

E-R kell 9-14
Kooliõe põhilised tegevused

  • Õpilaste tervisekontroll.

Tervisekontroll sisaldab: pikkuse mõõtmist, kaalumist ja kehamassi indeksi määramist, vöö ümbermõõdu mõõtmist, vererõhu mõõtmist, naha ja limaskestade seisundi hindamist, rühi kontrolli, sugulise arengu hindamist.

Lapsevanema nõusolekul teostab kooliõde plaanilised läbivaatused 1., 3., 7. ja 10. klassi õpilastele. Tervisekontrolli tulemusi saab iga lapsevanem vaadata digilugu.ee

Perearsti juures käivad tervisekontrollis 2., 5. ja 9. klassi õpilased.

  • Immuniseerimised vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale.

Inimese papilloomviiruse (HPV) vastu vaktsineeritakse 12 aastaseid tütarlapsi.

Leetrite, mumpsi ja punetiste (MMR) vastu vaktsineeritakse 13 aastaseid õpilasi.

Difteeria, teetanuse ja läkaköha (dTpa) vastu vaktsineeritakse 15-17 aastaseid õpilasi.

Erisuste korral lähtutakse lapse individuaalsest immuniseerimisplaanist.

  • Esmaabi osutamine

Lapse tervise huvides ning seadusest tuleneva kohustuse tõttu on tervishoiutöötaja kohustatud andma elupäästvat abi hoolimata sellekohase nõusoleku puudumisest.


Vaata lisaks:

https://www.terviseamet.ee/et

https://ta.vaktsineeri.ee

https://www.terviseamet.ee/et/tervishoid/inimesele/esmaabi