Jaanus Rooba Direktor jaanus.rooba@raad.tartu.ee
Taimi Lorvi Sekretär taimi.lorvi@raad.tartu.ee
Kaja Rannamees Administraator kaja.rannamees@raad.tartu.ee
Helle Känd Kooliarst helle@maarjatugikeskus.ee
Ingrid Kondimäe Kooliõde ingridkondimae@gmail.com
Egne Randviir Sotsiaalpedagoog/Kompetentsikeskuse koordinaator egne.randviir@post.raad.tartu.ee
     
Klassiõpetajad    
Elina Soieva
 I klass
soievaelina@gmail.com   
Sigrid Pallasma   II klass sigridpallasma@hot.ee 
Ivi Õunmaa
 III klass iviounmaa@gmail.com
Tiina Eksi  IV klass tiinaeksi@gmail.com
Vahur Põldsam  VI klass dorpatvahur@gmail.com 
Nele Aun  VII klass endernele@gmail.com
Marju Vainikko  VIII klass marjuvainikko@gmail.com
Monika Kiho  IX klass monikakiho@hot.ee 
Ann Särev Pikendatud õpe ja lisaõpe ann_sarev@hotmail.com
Leelo Varik Pikendatud õpe ja lisaõpe leelo.varik@mail.ee
     
Abiõpetajad    
Karin Arula  V klass lindajohanna@hot.ee
Maire Mina  VII klass maire.mina2015@gmail.com
Katrin Tammi  I klass  tamsu@hot.ee
Reelika Kollom  VI klass  
Karmen Dräbtšinski  IV klass
Liina Juhkam  III klass l.juhkam@gmail.com
Martha-Liis Muttika  II klass marthaliis.muttika@gmail.com
Liina Laak  VIII klass liinalaak@hotmail.com 
Ott-Martin Sülla
 V klass
 
Martin Tikk   IX klass  
Jete Mari Tormis Pikapäevarühm  
Karin TormisPikapäevarühm  karin.tormis@gmail.com 
Tiive Säre Pikapäevarühm  
Pille Soome Pikapäevarühm  
Kaja Rannamees Pikapäevarühm  
Ingrid KondimäePikapäevarühm 
   
Terapeudid ja õpetajad
 
Heli KirsPikendatud õpe ja lisaõpehely.kirs@gmail.com
Pille SüldrePikendatud õpe ja lisaõpe pillesu@hot.ee
Mari-Triin KirsKäsitööõpetaja 
Kaupo JõeveerKehaline kasvatus kaupoveer@hot.ee
Külli KasesaluSavitööõpetaja, ringijuht kylli.kasesalu@gmail.ee
Küllike KollomKodundusõpetaja kyllike_kollom@hotmail.com
Lii LaanojaKehaline kasvatuslii.laanoja@gmail.com
Cornelis LakemanMuusikaõpetaja cor.lakeman@mail.ee
Berth SarglaPuutööõpetaja sarglaberth@gmail.com
Ülle VäljatagaLogopeedyllevala@gmail.com
Vilje KirsLogopeed  
Julia Pavlova Psühholoog
 
Sirje PenjamÕpetaja, ringijuhtpenjamsirje@gmail.com
Karmen Linnamägi
Psühholoog
karmenly@gmail.com
Kristjan Tasa  Õpetaja   kristjan.tasa@gmail.com 
Merje Malkki
Ringijuht merje.malkki@gmail.com   
Pärt Presmann Õpetaja  
Tiive SäreÕpetaja  
Lasteaia personal

Gerli NekrasovEripedagoog gerli@maarjatugikeskus.ee
Ene PõllupüüLasteaia õpetaja
Anneli PiibarLasteaia õpetaja anneli.piibar@gmail.com
Maarja ZimmerLasteaia õpetaja maarjazimmer@hot.ee
Anne Marii KalindLasteaia õpetaja 
Leiki SildÕpetaja abi    
Kristella Lauk Õpetaja abi  
Abipersonal
 
Alja TiškinaKokk
Luule MälloAbitööline 
Mati SõrmusBussijuht 
Heiki TorniusMajahoidja
Õie KalindKoristaja 
Silver LepikRemonditööline