Kooli tegevust toetab meiega samal territooriumil asuv MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus, mille alt tegutseb tugikodu ja lapsehoiu teenust Tartu Maarja Kooli õpilastele, päevakeskus intellektipuudega täiskasvanutele ja rehabilitatsioonimeeskond, mis pakub erinevaid teenuseid intellektipuudega lastele, noortele ja täiskasvanutele.
Tartu Maarja Kooli Tugikodu kodukord

Rohkem infot Tartu Maarja Tugikeskuse kohta leiate: http://www.maarjatugikeskus.ee/