Eriolümpia Eesti Ühendus toetas oma 2021 a. arendusprogrammist Tartu Maarja Kooli 1500 EUR-ga spordivahendite soetamiseks.

Eriolümpia Ühendav (ingl k Unified) Sport® on unikaalne sportlik koostöövorm, mis ühendab eriolümpia sportlasi ja partnereid.  Osalemine Ühendavas Spordis viib uute sõprussidemeteni, tõstab intellektipuudega sportlaste enesehinnangut ning annab motivatsiooni regulaarseteks treeninguteks. Partneritel arendab selline koostöövorm aga hoolivust, sallivust, koostööoskusi- olulisi jooni igapäevases elus. 

Programm annab kestva positiivse mõju kõikidele, kes selles osalevad.

Programmi iseloomustavaks motoks võiks olla: “Pea meeles – me kõik oleme rohkem sarnased kui erinevad”.