Vastuvõtt Tartu Maarja Kooli

Kooli vastuvõtt toimub läbi kompetentsikeskuse, et selgitada välja erituge vajava lapse individuaalsed vajadused ja võimed ning pakkuda võimalusi lapse toetamiseks.

Registreerida alloleva lingi kaudu:

https://goo.gl/forms/nukzSWJkwLUz5Wto1


Õpilane võetakse kooli vastu lapsevanema poolt e-keskonnas ARNO https://tartu.ee/arno/ või paberkandjal esitatud taotluse alusel  (Taotlus)

ARNO e-keskkonda saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil: https://www.tartu.ee/et/arno-juhendid
Kooli vastuvõtuga seotud info e-keskkonnas ARNO: https://www.tartu.ee/et/arno-kasutusjuhendid#arno-toimingud-koolis


Õpilase vastuvõtu eelduseks on koolivälise nõustamismeeskonna eritoe vajaduse soovitus õppimiseks põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava (toimetuleku või hooldusõppe tase) alusel, mille väljastab Haridus-ja Noorteamet.

Õpilasi võetakse kooli vastu vabade kohtade olemasolul.


Kooli vastu võtmiseks vajalikud dokumendid lisada e-keskkonda ARNO või esitada kooli kantseleisse (Puiestee 126, Tartu):

  • Esimesse klassi astujad:

Koolivälise nõustamismeeskonna otsus;

Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist;

Koolieelse lasteasutuse koostatud koolivalmiduskaart;

Õpilaspileti väljastamiseks lapse foto.

  • Teisest koolist õppima asumine:

Koolivälise nõustamismeeskonna otsus;

Õpilase tervisekaart;

Õpilaspileti väljastamiseks õpilase foto;

Õpilase eelnevast koolist:

·         õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;

·         õpilasraamatu väljavõte;

õpilase eelneva ja/või jooksva õppeaasta klassitunnistuse koopia.