Põhikool

Põhikoolis on 2019/2020 õppeaastal üheksa ühendatud hooldus- ja toimetulekuõppe klassi. Klassid on väheste eranditega komplekteeritud vanuse järgi. Kokku on põhikoolis sel aastal 54 õpilast (lisaks 15 õpilast pikendatud õppes). 


Igal klassil on oma klassiõpetaja, kes on võimaluse korral sama klassiga kõik üheksa õppeaastat. Klassiõpetajaid abistavad  abiõpetajad, kehalise kasvatuse õpetaja ja muusikaõpetaja.


Vanemate klasside õpilased saavad tutvuda kangastelgedel kudumise, kodunduse, puu- ja savitööga. Koolis on veel logopeedid, psühholoog, arst ja sotsiaalpedagoog.


Koolis on avatud pikapäevarühmad, mis töötavad kella 18:00ni ning kus lapsed saavad vajadusel puhata ja huvitegevusega tegeleda.