Kooli tegevust toetab meiega samal territooriumil asuv MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus, mille alt tegutseb tugikodu ja lapsehoiu teenust Tartu Maarja Kooli õpilastele, päevakeskus intellektipuudega täiskasvanutele ja rehabilitatsioonimeeskond, mis pakub erinevaid teenuseid intellektipuudega lastele, noortele ja täiskasvanutele.

Rohkem infot Tartu Maarja Tugikeskuse kohta leiate: http://www.maarjatugikeskus.ee/ 

Tugikodu alla kuulub õpilaskodu ning tugiteenused ehk lapsehoiu- ja tugiisikuteenus.

ÕPILASKODU

Õpilaskoduteenust pakub Tartu Maarja Tugikeskus Tartu Maarja Kooli õpilastele, kelle igapäevast kooliskäimist takistab pikk distants kooli ja kodu vahel ja puudulikud võimalused transpordiks. Teenuse vajaduse hindab kohalik omavalitsus.

Õpilaskodu võtab õpilased koolist vastu kella 15.00 ja saadavad õpilased kooli järgmise päeva hommikul ajavahemikul kell 8.00-8.45. Õpilaskodu on avatud esmaspäevast kuni reede hommikuni. Õpilased viiakse lapsevanemate poolt koju nädalavahetuseks.

Õpilaskodu peamiseks eesmärgiks on võimalikult iseseisev toimetulek igapäevaelu toimingutega, füüsiline, hingeline ja vaimne tasakaal. Pöörame suurt tähelepanu laste iseseisvumise suurendamisele ja peredele toe pakkumisele. Arendavad tegevused toimuvad igapäevaselt – õpilased on kaasatud kõikidesse tegevustesse, vastavalt oma võimetele ja arengulistele vajadustele. Käiakse poes valmistatakse süüa, tähistatakse kalendriaasta pühi. Oluline on laste füüsiline ja sotsiaalne aktiivsus, liikumine värskes õhus ja osalemine kogukonna tegemistes.


Õpilaskoduteenuse koha taotlemiseks võtta ühendust Tartu Maarja Kooliga:

Telefon: +372 746 1010

E-post: teenused@maarjakool.ee