Vastuvõtt Tartu Maarja Kooli


Kooli vastuvõtmiseks pöörduda kompetentsikeskusse, et selgitada välja erituge vajava lapse individuaalsed võimed ja vajadused.


Õpilane võetakse kooli vastu lapsevanema poolt e-keskonnas ARNO https://tartu.ee/arno/ või paberkandjal esitatud taotluse alusel (Taotlus)

ARNO e-keskkonda saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil: https://www.tartu.ee/et/arno-juhendid
Kooli vastuvõtuga seotud info e-keskkonnas ARNO: https://www.tartu.ee/et/arno-kasutusjuhendid#arno-toimingud-koolis


Õpilase vastuvõtu eelduseks on koolivälise nõustamismeeskonna eritoe vajaduse soovitus õppimiseks põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava (toimetuleku või hooldusõppe tase) alusel, mille väljastab Haridus-ja Noorteamet.

Õpilasi võetakse kooli vastu vabade kohtade olemasolul.


Kooli vastu võtmiseks vajalikud dokumendid lisada e-keskkonda ARNO või esitada kooli kantseleisse (Puiestee 126, Tartu):


Teisest koolist õppima asumine:

Koolivälise nõustamismeeskonna otsus;

Õpilase tervisekaart;

Õpilaspileti väljastamiseks õpilase foto;

Õpilase eelnevast koolist:

·         õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;

·         õpilasraamatu väljavõte;

·         õpilase eelneva ja/või jooksva õppeaasta klassitunnistuse koopia.