Lisa-aastad TMK-s


Tartu Maarja Koolis saavad lisa-aastatel õppida 9 klassi lõpetanud toimetuleku- ja hooldusõpilased. Suurem osa õppetööst on korraldatud neile suundadele eraldi, toimuvad ka integreeritud tunnid. Kõigil õpilastel on individuaalne õppekava ja selle põhjal proovime õpilaste võimed ja kooli võimalused parimal viisil kokku viia.


Toimetulekuõpilaste lisa-aastatel on suurem osakaal tööõpetusel. Senisest suuremal määral saavad need õpilased osaleda Tartu Maarja Kooli kodunduse, savitöö, puutöö ja kangakudumise töökodades. Lisa-aastate õpetajate endi poolt läbiviidavad töökojad on käsitöö/kangakudumine, nõudepesu, koristamine, paberivalmistamine ja villatöökoda. Viimased võivad varieeruda vastavalt õpilaste vajadustele ja kooli võimalustele.


Lisaks tööõpetusele käsitletakse epohhidena ka selliseid teemasid, mis aitaks õpilastel kaasa elulaadi puudutavates küsimustes valikute tegemisele ning annaks ülevaatliku kokkuvõtte varasematel aastatel õpitust. Käsitleme ka eneseteadvustamise ja elus oma koha leidmisega seotud teemasid.


Hooldusõpilastele toimub õppetöö hooldusõppe õppekava alusel.


Lisa-aastatel õpib sel aastal 13 õpilast. Nendega töötab 4 õpetajat ning neid on abistamas kaks alternatiivteenistuse noormeest.


Valdav osa õpilastest on meie koolis 9-nda klassi lõpetanud, aga juurde saavad tulla ka väljaspool meie kooli õppinud noored.