Seoses alampalga tõusuga 1.jaanuarist 2020.a tõuseb ka lasteaia kohatasu.


Vabariigi Valitsuse 13.12.2018 a määrusega  nr 117  kehtestati alates 01.01.2019  kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 540 eurot.
Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa 15 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus ühe lapse kohta. Vt siit!
Lapsevanema poolt kaetava osa suuruseks on alates 01.01.2020 81.00 eurot kuus aastaringselt (st 15% 540 eurost). Lapsevanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord ja tingimused on sätestatud siin.